ТӨВ АЙМГИЙН БАЯНЧАНДМАНЬ СУМ
ЗАРЛАЛ
Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зар Төв аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй нутгийн захиргааны зарим байгууллагад гарсан дэс түшмэлийн 6, туслах түшмэлийн 29, нийт 35 сул ажлын байрыг төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний мэргэшлийн шалгалтаар нөхөхөөр нийтэд зарлаж байна. Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын бүртгэлийг 2018 оны 06 дугаар сарын 04, 05-ны өдрүүдэд хийж, мөн сарын 07-ны өдөр шалгалтыг зохион байгуулна.
Эрдэнэ багийн хог цэвэрлэгээний ажлын мэдээлэл

Эрдэнэ багийн иргэд сумын ЗДТГ-ын ажилчдын хамтарсан баг Засаг даргын захирамжийн дагуу нийтийн эзэмшлийн зам талбайн цэвэрлэгээг Бямба гарагт амжилттай зохион байгууллаа.

Мэдээ оруулсан: 2018-04-21 11:51:31