ТӨВ АЙМГИЙН БАЯНЧАНДМАНЬ СУМ
ЗАРЛАЛ
Газар тариалангийн зориулалтаар газар эзэмшигч иргэн, ААНБ-ууд 2019.01.21-25-ны өдрүүдэд газраа мэдээллийн санд оруулж баталгаажуулна уу!!! Жич: Иргэний үгнэмлэх, захирамж, кадастрын зураг, гэрээ, гэрчилгээгээ авч ирнэ үү!!! ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ОРОН НУТАГТ ЦЭРГИЙН ТОО БҮРТГЭЛ 2019 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 02-НЫ ӨДРӨӨС 21-НИЙ ХООРОНД БАГИЙН БАЙРАНД ЯВАГДАХ ТУЛ /18-50/ НАСНЫ ЦЭРГИЙН БЭЛТГЭЛ ҮҮРЭГТЭН, ЦЭРГИЙН АЛБА ХААСАН, ХААГААГҮЙ ЭРЧҮҮД ЦЭРГИЙН БҮРТГЭЛДЭЭ ХАМРАГДАНА УУ. ЖИЧ: ЦЭРГИЙН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХ ИРГЭН ДАРААХ БАРИМТ БИЧГИЙГ БҮРДҮҮЛНЭ. 1. ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ 2. ЦЭРГИЙН ҮҮРЭГТНИЙ ҮНЭМЛЭХ 3. ЦЭРГИЙН ҮҮРЭГТНИЙ ҮНЭМЛЭХГҮЙ ИРГЭН / 3Х4 ХЭМЖЭЭТЭЙ ЦЭЭЖ ЗУРАГ- 2Ш,/ ЦЭРГИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ ЗӨРЧИХ. ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 15.17 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 3 ДАХЬ ХЭСЭГТ ЗААСНЫ ДАГУУ ЦЭРГИЙН БҮРТГЭЛИЙН ЖУРАМ ЗӨРЧСӨН ИРГЭНИЙГ НЭГ ЗУУН НЭГЖТЭЙ ТЭНЦЭХ ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨГРӨГӨӨР ТОРГОХЫГ АНХААРНА УУ. СУМЫН ЗДТГ-ЫН ЦЭРГИЙН ШТАБ
Төсөл хөтөлбөр
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
"Монгол цэрэг-дэлхийн цэрэг" сэдэвт сурталчилгааны ажил зохион байгуулах тухай 999 2014-05-27
СУМЫН ХЭМЖЭЭНД ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 2017 ОНЫ ТОДОТГОСОН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСӨЛ 0 2017-02-02
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах сумын зөвлөлийн 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 0 2017-03-02
Худалдаа үйлчилгээний стандартыг ханган ажиллая сэдэвт зөвлөгөөний хөтөлбөр 0 2017-01-06
ЭМТөвийн 2019 оны төсвийн төсөл 11 2018-09-21